Prof. Dr. Klaus Unterburger – Medailonek

prof. Klaus Unterburger(Universität Regensburg)

Prof. Dr. Klaus Unterburger se narodil v roce 1971 ve Wunsiedelu v pohoří Fichtelgebirge. Studoval na Univerzitě Ludvíka Maxmiliána v Mnichově, tam získal titul magister artium, licenciát teologie a v roce 2004 titul doktor teologie.

Od roku 1996 působil jako vědecký asistent pro církevní dějiny v Mnichově, v roce 2004 se stal vědeckým asistentem pro církevní dějiny v Münsteru. V Münsteru se v roce 2008 habilitoval a působil ve vedení několika kateder. Od roku 2012 je vedoucím katedry pro středověké a novověké církevní dějiny v Řezně.

Mezi jeho badatelské zájmy patří dějiny křesťanství ranného novověku a historický vývoj vztahu mezi vírou a vědou. S editory kritického vydání Leibnitzových spisů při Akademii věd v Berlíně-Brandenburgu a v Göttingenu spolupracuje na větším počtu projektů.

;