Program symposia 2018

a) Sympozium o česko německých vztazích v létech 1500–1750, v jehož rámci vystoupí prorektor Univerzity Karlovy prof. Jan Royt či doc. Tomáš Petráček z téže univerzity. Za německou stranu přednese přednášku řezenský biskup (a univerzitní profesor) Rudolf Voderholzer a prof. Thomas Kothmann z univerzity v Řeznu.

b) Prohlídka historického města Řezna. Tu povedou místní, nicméně česky mluvící průvodci, kteří dokonale znají své město a jeho historii. Garantem cca 60 minutové prohlídky/procházky městem je Dr. Ivo Poláček.

c) Slavnostní mše svatá v jednom z nejstarších řezenských kostelů, jenž je zasvěcen svatému Kassianovi. Mši budou koncelebrovat řezenský a plzeňský biskup a bude doprovozena krásnou barokní hudbou. K účasti jste všichni srdečně zváni.

d) Podvečerní procházka Řeznem.

;