S - E - B
Symposium, Klatovy, 25.–26. listopadu 2016
Česky Deutsch

Pořádají:


Klatovské Katakomby

Ackermann-Gemeinde


Úvodní slovo Václava Chrousta

Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych Vás pozval na symposium s názvem „Setkávání • Encounters • Begegnungen“, které společně připravují spolky Klatovské katakomby a Ackermann Gemeinde Regensburg. Symposium a navazující program se budou věnovat česko-německým vztahům do roku 1500, a to výběrovým způsobem. Rádi bychom jím započali diskusi na téma českoněmeckých vztahů z pohledu regionů…

Program symposia 2016

Pátek 25. listopadu 2016
17.00 Slavnostní zahájení společenský sál Městské knihovny v Klatovech
  Uvítání: Václav Chroust, Karl Ritzke.
Proslovy: Rudolf Salvetr, Karin Bucher, Rudolf Voderholzer, Tomáš Holub a František Radkovský.
Požehnání.
 
Sobota 26. listopadu 2016
  Symposium společenský sál Městské knihovny v Klatovech
9.00 Zahájení Václav Chroust, Karl Ritzke
9.10 Úvodní proslov Mons. Rudolf Voderholzer, biskup řezenský
9.30 Přednáška prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Kulturní a duchovní vztahy Regensburg a České země, 1200–1500
10.15 Přednáška prof. Dr. Klaus Unterburger
Reformní idey v Čechách a v Bavorsku ve středověku. Podobnosti, rozdíly, výměna.
11.00 Přestávka  
11.15 Přednáška P. Prof. Efrem Jindráček OP
Dominikáni v Klatovech a atmosféra sklonku středověku
12.00 Přednáška Apl. Prof. Dr. Thomas Kothmann
Martin Luther, husita. Wittenberský reformátor  jako dědic Jana Husa.
     
17.00 Mše svatá arciděkanský kostel Narození Panny Marie
  Celebruje Mons. Tomáš Holub
   
  od 25. 11. do 4. 12. 2016 – Pavilon skla Klatovy
O šumavských pateřících a růžencích
Krátkodobá výstava věnovaná staletému fenoménu šumavských pateříků (korálků na výrobu růženců) a růženci v jeho tradiční i aktuální podobě. Připravila PhDr. Jitka Lněničková.
výstava bude slavnostně otevřena v pátek 25. 11. ve 14.30
v sobotu 26. 11. v době od 14.00 do 16.00 se můžete zúčastnit komentovaných prohlídek výstavy.
  Další oprovodný program bude upřesněn. Program může být ještě upraven.

Přednášející


Patroni projektu

Rudolf Salvetr
Rudolf Salvetr

Rudolf Salvetr

starosta Klatov

Rudolf Voderholzer
Rudolf Voderholzer

Rudolf Voderholzer

biskup Regensburgský

Tomáš Holub
Tomáš Holub

Tomáš Holub

biskup Plzeňský


Partneři projektu


Aktuality

Rozhovor s Václavem Chroustem

Rozhovor s Václavem Chroustem o nadcházejícím symposiu. Dozví te se, jací budou hosté, o čem se bude hovořit jaký bude doprovodný program. A mnoho dalšího.

Fotogalerie 2016

Přinášíme vám skvělé fotografie Karla Nováčka a Jiřího Straška, které téměř minutu po minutě dokumentují průběh letošního ročníku sympozia S-E-B. Připomeňte si atmosféru setkání.

;