Symposium, Klatovy, 2.–3. března 2018

 

Pořádají:


Ackermann-Gemeinde

Klatovské Katakomby


Základní informace

O prvním březnovém víkendu roku 2018 se uskuteční v Řeznu 2. ročník sympozia „Setkávání-Encounters-Begegnungen“ pod patronací biskupů Rudolfa Voderholzera (Řezno) a Tomáše Holuba (Plzeň) a za laskavé podpory města Klatovy, Německo – českého fondu budoucnosti (Deutsch–Tschechischer Zukunfsfond) a Katholische Erwachsenenbildung města Řezna. Program navazuje na úspěšný 1. ročník sympozia, který proběhl v Klatovech na podzim roku 2016.

Program symposia 2018

a) Sympozium o česko německých vztazích v létech 1500–1750, v jehož rámci vystoupí prorektor Univerzity Karlovy prof. Jan Royt či doc. Tomáš Petráček z téže univerzity. Za německou stranu přednese přednášku řezenský biskup (a univerzitní profesor) Rudolf Voderholzer a prof. Thomas Kothmann z univerzity v Řeznu.

b) Prohlídka historického města Řezna. Tu povedou místní, nicméně česky mluvící průvodci, kteří dokonale znají své město a jeho historii. Garantem cca 60 minutové prohlídky/procházky městem je Dr. Ivo Poláček.

c) Slavnostní mše svatá v jednom z nejstarších řezenských kostelů, jenž je zasvěcen svatému Kassianovi. Mši budou koncelebrovat řezenský a plzeňský biskup a bude doprovozena krásnou barokní hudbou. K účasti jste všichni srdečně zváni.

d) Podvečerní procházka Řeznem.


Přednášející 2018


Patroni projektu

Rudolf Voderholzer
Rudolf Voderholzer

Rudolf Voderholzer

biskup Regensburgský

Tomáš Holub
Tomáš Holub

Tomáš Holub

biskup Plzeňský


Partneři projektu 2018

;