Symposium „Setkávání-Encounters-Begegnungen“ podruhé.

O prvním březnovém víkendu roku 2018 se uskuteční v Řeznu 2. ročník sympozia „Setkávání-Encounters-Begegnungen“, které společně připravili organizátoři, jimiž jsou:

— Ackermann Gemeinde Regensburg,

— Akademisches Forum Albertus Magnus,

— Klatovské katakomby,

pod patronací biskupů Rudolfa Voderholzera (Řezno) a Tomáše Holuba (Plzeň) a za laskavé podpory města Klatovy, Německo – českého fondu budoucnosti (Deutsch–Tschechischer Zukunfsfond)  a Katholische Erwachsenenbildung města Řezna. Program navazuje na úspěšný 1. ročník sympozia, který proběhl v Klatovech na podzim roku 2016.

Součástí programu jsou:

a) Sympozium o česko německých vztazích v létech 1500–1750, v jehož rámci vystoupí prorektor Univerzity Karlovy prof. Jan Royt či docent téže univerzity Dr. Tomáš Petráček. Za německou stranu přednese přednášku řezenský biskup (a univerzitní profesor) Rudolf Voderholzer a prof. Thomas Kothmann z univerzity v Řeznu.

b) Prohlídka historického města Řezna. Tu povedou místní, nicméně česky mluvící průvodci, kteří dokonale znají své město a jeho historii. Garantem cca 60 minutové prohlídky/procházky městem je Dr. Ivo Poláček.

c) Slavnostní mše svatá v jednom z nejstarších řezenských kostelů, jenž je zasvěcen svatému Kassianovi. Mši budou koncelebrovat řezenský a plzeňský biskup a bude doprovozena krásnou barokní hudbou. K účasti jste všichni srdečně zváni.

d) Podvečerní procházka Řeznem.

 

Věříme, že program přispěje k poznání účastníků, ale i ke kultivaci našich přátelských vztahů. Je podporou česko-německého dialogu, podporou tradičních evropských kulturních hodnot.

;