Rozhovor s Václavem Chroustem

Profilová fotka uživatele Ing. Václav ChroustKatakomby oslaví pět let od svého znovuotevření.

V sobotu 26.11. tomu bude na den přesně 5 let od chvíle, kdy byly znovuotevřeny klatovské katakomby po rozsáhlé rekonstrukci, která v nich proběhla. Výsledkem byla nejen záchrana (stavební a klimatická) výjimečné klatovské památky, ale i nová expozice, kterou ročně navštěvuje na 45 tisíc návštěvníků. Katakomby se chystají, můžeme-li to takto říci, slavit. Požádali jsme předsedu spolku Klatovské katakomby Václava Chrousta o krátký rozhovor:

Jak si připomenete 5. výročí znovuotevření katakomb?

Toto výročí si připomene symposiem „Setkávání – Encounters – Begegnungen“, které připravujeme ve spolupráci se společností Ackermann Gemeinde z Regensburgu. Slavnostní zahájení se uskuteční v pátek v 17:00, půjde o symbolickou společenskou akci. Vlastní symposium proběhne v sobotu 26.11. 2016. Začneme přesně v 9:00 v Městské knihovně v Klatovech. Po přivítání se úvodního slova ujme řezenský biskup Rudolf Voderholzer a hned poté začnou přednášky a diskuse. Vystoupí Jan Royt, prorektor a profesor Univerzity Karlovy, významný český historik umění. Efrem Jindráček, profesor a proděkan filosofické fakulty římské univerzity Angelicum. Klaus Unterburger, profesor a vedoucí katedry na Univerzitě Regensburg. Thomas Kothmann, profesor na Univerzitě v Regensburgu, stručně – významní a erudovaní odborníci na slovo vzatí.

O čem budou hovořit a diskutovat?

Obecně o česko-německých vztazích, ovšem s důrazem na jejich kulturní a duchovní rozměr, s důrazem na Klatovy a Regensburg. Podrobný program je již dnes k dispozici na www.s-e-b.eu, tj, webových stránkách sympozia. Bude samozřejmě k dispozici i na www.katakomby.cz i na „facebooku klatovských katakomb“ . Na co se můžete těšit ? Prof. Royt nás přesvědčí, že skutečně existovala vzájemná kulturní výměna : že nejen německé vlivy pronikaly na naše území, ale opačně i české podněty byly vzorem a inspirací Německu. Prof. Jindráček, sám kněz a dominikán, bude hovořit o dominikánech v Klatovech a o duchovní atmosféře sklonku středověku. Prof. Unterburger si povšimne souvislostí českých a německých reformních idejí a Prof. Kothmann, též evangelický duchovní, přijde s přednáškou trefně nazvanou : Martin Luther, husita. Wittenberský reformátor jako dědic Jana Husa.

Nejsou témata pro publikum příliš složitá?

Toho se, doufám, nemusíme bát. Klatovské publikum je na vysoké úrovni, což dokazují nejen plné sály například při přednáškách na Barokních jezuitských Klatovech, ale zejména zájem a dotazy, které lidé mají. Přednášející ale také umí hovořit ke svému publiku. Věřím, že německý pohled na česká témata bude obohacením pro české posluchače, český pohled bude zajímavý pro ty německé – i ti zde budou zastoupeni nejen delegací z Regensburgu, ale i delegací z našeho partnerského města Cham v čele s paní starostkou Karin Bucher. Ale nemusíte se bát, nepůjde o žádnou „koženou oficialitu“, ba naopak – páni profesoři jsou zvyklí ze svých alma mater hovořit a diskutovat a těší se na živé setkání.

Pro koho je symposium určeno?

Pro všechny, kdo mají chuť přijít a zajímají se o kulturní, spirituální, ale i historické souvislosti německo českých vztahů. Nikoho nevylučujeme, nemyslíme si, že symposium je jen pro někoho. Vždyť kdo z Vás již slyšel z úst německého profesora hodnocení českého reformátora Jana Husa? Mnozí jste jistě zažili „úžasný vodopád informací a překvapivých konsekvencí“, v který se promění prof. Royt, když přednáší. Tentokráte jistě zmíní i některé klatovské souvislosti a nezapomene ani na Karla IV, jehož velké výročí letos slavíme. Nadšeni jsme tím, že si budeme moci poslechnout filosofa Efrema Jindráčka v tématu filosofickou historickém. Ne každý den můžeme v Klatovech potkat profesora z Angelica, pomyslně první univerzity dominikánského řádu. Navíc – v publiku bude například i Ivana Čornejová či Miroslav Herold, zřejmě i provinciálové dominikánů a jezuitů, lidé sami zvyklí hovořit a přednášet : věřím, že i oni přispějí k zajímavé diskusi.

A další program?

Sympozium vyvrcholí děkovnou mší svatou, kterou bude v klatovském jezuitském kostele v sobotu 26.11 od 17:00 celebrovat nový plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub. Hudební provedení bude v rukou Kolegia pro duchovní hudbu pod vedením Víta Aschenbrennera. Kolegium připravilo pro Klatovy Mozartovu mši zvanou Waisenhausmesse a věřím, že to bude duchovní a hudební zážitek, pravá oslava.

Kromě toho připravila dr. Lněničková v Pavilonu skla dočasnou výstavu O šumavských pateřících a růžencích. Tu paní doktorka podpoří komentovanými prohlídkami v sobotu odpoledne ( do 14:00 do 16:00).

Když oslava, budou i nějaké dárky?

Jistě. Při slavnostním zahájení symposia bude představen sborník z letošní historické konference konané v rámci Barokních jezuitských Klatov. Přítomní duchovní jej požehnají a bude k dostání za zvýhodněnou cenu. Klatovský Měšťanský pivovar uvaří pro symposium zvláštní várku tmavého „biskupského piva“, to bude podáváno při sobotním programu jako občerstvení. Posluchači sympozia navíc získají jako minidárek vstup do katakomb a pavilonu skla zdarma.

Všimli jsme si, že patrony projektu jsou klatovský starosta Rudolf Salvetr, plzeňský biskup Tomáš Holub a řezenský biskup Rudolf Voderholzer. Kdo jsou partneři projektu?

Město Klatovy je významným partnerem projektu, stejně jako město Cham. Je nám ctí, že rektor Univerzity Karlovy souhlasil s tím, že partnerem projektu je i Univerzita Karlova. Je jím i Universität Regensburg, klatovská římskokatolická farnost, Městská knihovna v Klatovech, Kolegium pro duchovní hudbu, televize FILMPRO, která pro nás připravuje výborné reportáže a záznam programu.

Dovolte mi proto pozvat Vás co nejsrdečněji 26.11. do Klatov na symposium, které se tu nekoná každým dnem.

;